Algemene voorwaarden

1. algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens:

‘drankenwebshop.be’ en ‘Jef Olaerts’’

Olaerts Jozef,
Roelerweg 26
3690 Zutendaal,
ondernemingsnummer 0697.124.053

Onderhevige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Jef Olaerts.

 

2 prijs

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen, maar zonder verzendkosten.  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Desgevallend kunnen de prijzen ook na het tot stand komen van een overeenkomst nog gecorrigeerd worden. Leveringskosten worden aan de koper meegedeeld bij het uitchecken van de digitale winkelwagen.

 

3 Betaling

Betalingen van de bestellingen via de online web shop zijn direct te betalen via het beveiligde platform van Molly. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt Jef Olaerts een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Jef Olaerts beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Jef Olaerts zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

4 Levering

Een bestelling zelf afhalen, is gratis. Na bestelling zetten wij zo snel mogelijk uw bestelling klaar. Zodra deze is klaargezet zullen wij u verwittigen telefonisch of per email. De bestelling wordt klaargezet op de door u gekozen dag en tijdstip. Bij zelf afhalen kan je kiezen voor betaling via site of betaling bij afhaling. Indien betaling via de site is gebeurd en er is een retour van leeggoed zullen wij het verschil terug betalen. U kan dan zelf kiezen bij afhaling of wij dit kas terugbetalen of via terugbetaling op de rekening. Bij niet afhalen van bestelde goederen binnen de 7 dagen zullen wij 15,00€ kosten worden aangerekend. Hiervoor zal een factuur worden verzonden.

Levering door ons kost 5€. Ons levergebied situeert zich en en om Zutendaal. (3690 Zutendaal, 3600 Genk, 3665 / 3668 As, 3630 , Maasmechelen, 3620 / 3621 Lanaken, 3740 Bilzen, 3590 Diepebeek). Na selectie voor levering door ons verschijnt er een keuzelijst met mogelijke levermomenten. Wij zorgen voor levering op de gekozen dag en tijdstip. Mochten er desondanks zich omstandigheden voordoen waardoor dit niet mogelijk is, dan verwittigen wij u telefonisch of via email. Alle bestellingen moeten bij bestelling via de site worden betaald. Bij terugname van leeggoed zal dit  terug worden gestort via de zelfde weg dat u hebt betaald, of contant bij levering. Wij nemen enkel leeggoed terug van producten die bij ons zijn aangekocht.

Leveringen buiten ons levergebied, zijn enkel mogelijk op aanvraag. Bestelling dewelke zijn geplaatst en betaald, voor levergebieden buiten ons levergebied (3690 Zutendaal, 3600 Genk, 3665 / 3668 As, 3630 , Maasmechelen, 3620 / 3621 Lanaken, 3740 Bilzen, 3590 Diepenbeek), zullen enkel worden verwerkt indien de klant hiertoe voorafgaand een akkoord heeft afgesloten met ons. Bestelling geplaatst en betaald zonder akkoord omtrent levering, zullen worden terugbetaald (met aftrek van transactiekosten voor betaling – prijzen vermeld op website mollie. )

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

5 betaling

Onze site is uitgerust met SSL. Let op het groen slotje en de vermelding ‘https’ in de adresbalk. De betalingen gebeuren via Mollie, een erkende afhandelaar voor online betalingen. Als klant heeft u heeft de keuze uit volgende betaalwijzen:

-PayPal
-kredietkaart
-bankkaart
-bankoverschrijving
-contant bij levering

 

retourneren

Mocht een product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan heeft u het recht aan Jef Olaerts mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@jefolaerts.be. Stuur het artikel binnen de 20 dagen in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Jef Olaerts – Roelerweg 26 – 3690 Zutendaal. Indien de artikelen juist retour zijn ontvangen, maakt Jef Olaerts binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Indien u teveel besteld heeft (bijv. voor een feestje), dan worden te veel bestelde producten teruggenomen tegen aankoopprijs.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Worden niet teruggenomen: gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, en  artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

Meer info vind je op volgende links
http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Herroepingstermijnen
Het modelformulier mbt herroepingsrecht vindt u hier: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

 

7. Privacy

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in onze klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat wij uw gegevens gebruiken om u informatie toe te sturen. Dit kan per mail.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Jef Olaerts heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Wij respecteren strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op  onze site, ter consultatie, wijziging of verwijdering.

 

8. Toepasselijke recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement  Tongeren.